Vanaf 1 april 2012: Het Europees Burgerinitiatief | petities.nl

Macht van de massa

Laten we verenigen! 1 miljoen ontevreden mensen bundelen! Niet zo moeilijk lijkt me nu, in deze tijd…

MELD U AAN ALS GEBRUIKER… En blijf op de hoogte van onze initiatieven…

Facebook, Twitter, Hyves, werken allemaal… Beloofd wat te worden dan…

Vanaf 1 april 2012: Het Europees Burgerinitiatief | petities.nl.

Geef een reactie