Parasiet tarief! Deurwaarder terreur! Hoe het komt dat Nederland in de problemen zit…

Laten we dit zo doorgaan?

Onderstaand vind U een lijstje van de tarieven die een ‘gerechtsdeurwaarder’ mag rekenen voor bepaalde handelingen… Handelingen die in strijd zijn met de wet!  Ja, ze kunnen het allemaal wel doen, maar alleen omdat we het met z’n allen accepteren…

Nee, dit soort dingen komen allemaal sluipend!

Als je naar de rechtbank gaat (om je recht te halen) moet je op een stoeltje gaan zitten wachten terwijl je gewoon een tijd hebt!

Die tijd moet je aanwezig zijn als je naar de rechtbank gaat anders ‘telt het niet’, en mag je hierna in een wachtkamer gaan zitten wachten en hopen dat je snel aan de beurt bent…

Maar uw schuldeiser heeft natuurlijk dé zo genaamde wet (rechter) aan haar kant en dan komt het allemaal wel goed… Kom je echter met een advocaat of je laat een advocaat gaan, dan worden zaken toch even wat anders aangepakt… Dan sta je lekker vooraan op de rol en win je misschien wel omdat de advocaat natuurlijk weet hoe het ‘spelletje’ gespeeld wordt en zal de rechter daar eventueel dan ook heel subtiel op wijzen… Alleen kost dit geld! Tja anders kan het spel natuurlijk niet gespeeld worden! Dit terwijl het ‘gerecht’ of ‘de rechtbank’ toch echt wordt gefinancierd door ons allen… Waarom dan die hoge kosten om je ‘recht’ te halen?

Maar de rechtbanken zijn er niet meer om “recht te spreken” maar om te intimideren en dicteren. De wet schrijft ook dat je je lijf waar en goed mag verdedigen! Doe dit dan ook!

Ambtsbehandeling Tarief
Dagvaarding €73,89
Betekening titel €71,12
Overbetekening diverse beslagen €58,46
Beslag roerende zaken €97,19
Beslag safeloket €130,51
Gerechtelijke inbewaringgeving €200,29
Aanplakking €73,11
Executoriale verkoop €255,84
Beslag op rechten €192,32
Beslag op aandelen op naam €211,11
Beslag op periodieke betalingen €110,23
Beslag op niet-periodieke betalingen €154,87
Beslag onder schuldeiser zelf €128,95
Executie tot afgifte roerende zaken €224,33
Beslag tot afgifte roerende zaken €96,48
Beslag onroerende zaken €133,54
Aanzegging overname executie onroerende zaken €68,70
Ontruiming onroerende zaken €191,15
Beslag op schepen €294,35
Beslag op luchtvaartuigen €294,35
Gijzeling €222,17
Betekening verzoekschrift faillietverklaring €57,16
Diverse aanzeggingen bij exploot €57,16
Beslag tot verhaal van alimentatie €94,14
Verklaring opheffing beslag onroerende zaak €47,65
Formaliteit scheepsbeslag €47,65
Afwikkeling enkelvoudig derdenbeslag per maand €9,42
Afwikkeling twee samenlopende beslagen per maand €14,98
Per volgend beslag, per maand extra €5,57

 

Titel III. Uitsluiting en verhoging van strafbaarheid

Artikel 41

1
Niet strafbaar is hij die een feit begaat, geboden door noodzakelijke verdediging van eigen of eens anders lijf, eerbaarheid of goed tegen ogenblikkelijke, wederrechtelijke aanranding.
2
Niet strafbaar is de overschrijding van de grenzen van noodzakelijke verdediging, indien zij het onmiddellijk gevolg is geweest van een hevige gemoedsbeweging, door aanranding veroorzaakt.

 

Wederrechtelijke aanranding is niet zoals het klinkt!

Als deurwaarders het recht hebben om beslag te leggen op je bankrekening, inkomen, roerende en onroerende zaken, waarom is het dan nodig om iemands huis leeg te roven? Precies alleen maar voor de angst, bangmakerij, dat is terreur! Het zijn dus terroristen! Een terrorist is niet iemand die om politieke of criminele redenen aanslagen op levens pleegt, maar iemand die een ander dwingt iets te doen tegen zijn wil, en met inbreng van angst! Klinkt als overheid…

Wie had er deurwaarder terreur vóór dé aanslagen (op uw en mijn vrijheid) van 911? Óf voor de euro, (2000 op de beurs) 2002 voor de burger?

Geef een reactie